Kulturës

Kulturës

Vlerat thelbësore të ndërmarrjes

Integriteti pozitiv i modelit për të luajtur një situatë fituese

Strategjia e zhvillimit

Përkushtimi i klientëve të shërbimeve për zhvillimin shoqëror dhe fitoren

Koncepti i ekipit

Me qëllimin për të ngarkuar mirëkuptimin kryesor heshtur ndarjen e besimit të rrezikut

Ide për talent

Përshtatja njerëzore me pozicionin e saj dhe njerëzit e saj

Koncepti i marketingut

Krijoni vlera që përdoruesi të fitojë reputacionin e ndërmarrjes

Ideja e inovacionit

Risi krijuese

Koncepti i sigurisë

Kujdesi për sigurinë e prodhimit të stafit