Mjedisi

Mjedisi i korporatave

Corporate environment (3)

Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm

Corporate environment (4)

Këndi i Departamentit të Shitjeve

Corporate environment (2)

Salla e konferencave të ndërmarrjes

Staff activity room

Dhoma e aktiviteteve të stafit

Prodhimi Virtual

Virtual Production (2)

Pajisjet e plota automatike të saldimit me lazer

Virtual Production (3)

Pajisjet e plota automatike të saldimit me lazer

Virtual Production (4)

Pajisje të plota automatike për prerjen me lazer

Virtual Production (1)

Zona e boshatisjes

Intervistë me klientin

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)