Platforma e Lëvizshme e Ngritjes

  • Movable Lift Platform

    Platforma e Lëvizshme e Ngritjes

    Hyrje të produktit Kjo seri krenarësh ka lartësi ngritëse që varion nga 4m deri 18m dhe peshë ngarkese nga 300kg deri 500kg, me mënyrën e ngritjes së funksionimit manual, elektrik, bateri dhe naftë, etj. Aparati elektrik i paprekshëm mund të zgjidhet për vende të veçanta ; hiqni platformën e pajisjes së kontrollit mund të instalohet sipas nevojave të përdoruesve, e cila ka përparësi, duke përfshirë lëvizjen e lehtë, sipërfaqen e madhe dhe kapacitetin e fortë të bartjes, duke lejuar funksionimin e njëkohshëm të disa personave dhe sigurinë ...